www.larare.at

Examination - Filosofi 1

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: Vetskap & vetenskap, Samhällsfilosofi, Etik & moral, Existensfilosofi och Språkfilosofi.

1. Vad är existens och på vilka olika sätt kan man se på existens?

Nyckelord: valet, existensfilosofer, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, de Beauvoir, Nihilism.

se Existensfilosofi

2. Vad är kunskap och hur kan man få kunskap? Kan med fördel slås ihop med fråga 3.

Nyckelord: Idealismen, rationalismen, empirismen, naturfilosoferna: Thales, Pythagoras och Demokritos, Antikens filosofer: Sokrates, Platon och Aristoteles, rationalisten Descartes och idealisterna: Kant, Schopenhauer.

se Epistemologi

3. Vad anses som vetenskap och hur blir något vetenskap? Kan med fördel slås ihop med fråga 2.

Nyckelord: Idealismen, rationalismen, empirismen, naturfilosoferna: Thales, Pythagoras och Demokritos, Antikens filosofer: Sokrates, Platon och Aristoteles, rationalisten Descartes och idealisterna: Kant, Schopenhauer och vetenskapsfilosoferna: Kuhn och Popper.

se Vetenskapsfilosofi

4. Har filosofin någon mening i samhället? Vilken i så fall?

Nyckelord: politik, rättvisa, orättvisa, statsskick, oligarki, aristokrati, demokrati, utilitarismen, Platon, Marx, kommunism, socialism, liberalism, kapitalism.

Förslagsvis Samhällsfilosofi

5. Hur hänger språk och filosofi ihop? (ta upp logisk argumentation).

Nyckelord: Logik eller semantik
Logik: Satslogik, formalisering av satser, sanningsvärdetabell, varieblerna: "p" och "q", icke = ¬, och = "\land", eller = "V", om... så... = " →", om och endast om = "↔".
Semantik: induktion, deduktion, mening, referens, sändare, mottagare, koherens- och korrespondenskriteriet.

se Språkfilosofi

6. Ge exempel på minst två olika filosofiska riktningar och ställ dem emot varandra i en jämförelse. Kan med fördel slås ihop med fråga 1, 2 och/eller 3.

Nyckelord: Idealismen, rationalismen och empirismen

Förslagsvis Rationalismen kontra Empirismen

7. Värdefilosofi: diskutera minst två exempel utifrån värde, etik och moral.

Nyckelord: Regeletik, Konsekvensetik, Sinneslagsetik

se Etik och moral

8. Ge exempel på en nutida filosofisk riktning eller filosof och redogör varför den eller hen är populär just nu? Kan med fördel slås ihop med fråga vilken fråga som helst: 1-7.

Förslag på nutida filosofer: Arne Naes, Peter Singer, Judith Butler, Slavoj Žižek, Paul-Michel Foucault och Miranda Fricker

se Nutida filosofi

 

För att kunna besvara dessa frågor måste du ha allmän kunskap om filosofer , filosofiska frågor och Filosofiska inriktningar . Behärska filosofiska begrepp och använda dem när du diskuterar filosofi. Och framför allt måste du ta ställning utifrån olika argument och bilda dig en egen uppfattning. För att nå denna kunskapsnivå kan du följa tre moment som utgör hela kursens innehåll.

Se också portfolio-modellen, kalkyl-konceptet och muntligt kursprov (pdf) samt filosofikursenas styrdokument.

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)