www.larare.at

Tidslinje för litterära epoker

f:Kr.
0
e.Kr.

3000

1000
500
0
500
1000
1250
1500
1550
1600
1650
1750
1800
1850
1900
1950

 

Forntiden

 

Antiken

Ordmoln

Medeltiden

Ordmoln

Renässansen

Ordmoln

(Barocken)

Upplysningen

Ordmoln

(Klassisismen)

Romantiken

Ordmoln

Realism

Ordmoln

Modernism

Ordmoln

Postmodernism
Epik
Dramatik och Epik
Epik och Lyrik
Dramatik och Lyrik
Lyrik
Epik
Lyrik och Epik
Epik
Lyrik och Epik
Epik och Lyrik
Anonym: Gilgamesh
Sofokles: Oidipus
Dante Alighieri: Den gudomliga komedin
William Shakespeare: Hamlet
John Milton: Det förlorade paradiset
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Edgar Allan Poe: Svarta katten
Fjodor Dostojevskij: Brott och straff
Frans Kafka: Lagen
James Joyce: Odysseus
 
Sapfo: Dikter
Heliga Birgitta: Uppenbarelserna
Christine de Pizan: Kvinnostaden
Anna Maria Lenngren: Dikter
Mary Shelley: Frankenstein
Jane Austen: Stolthet och fördom
Edith Södergran: Dikter
Kristina Lugn: Dikter